PanTum Detect – a széleskörű rákvizsgálat

Széleskörű, mert több mint 40 típusú tumort észleltek a vizsgálatokban.

Az egyedülálló PanTum Detect Test (rák teszt)

A PanTum Detect rák teszt segítségével egyszerű vérvizsgálattal kimutathatók a különféle tumortípusok, még olyan daganatok is, amelyekre eddig még nem állt rendelkezésre vérvizsgálat.

A PanTum Detect rák teszt használata gyors, kényelmes, kockázatmentes és költséghatékony.

Az egyedülálló PanTum Detect Test (rák teszt)

A PanTum Detect rák teszt segítségével egyszerű vérvizsgálattal kimutathatók a különféle tumortípusok, még olyan daganatok is, amelyekre eddig még nem állt rendelkezésre vérvizsgálat.

A PanTum Detect rák teszt használata gyors, kényelmes, kockázatmentes és költséghatékony.

Így a PanTum Detect rák teszt évente egyszer szűrésre használható ezáltal csökkentve annak a kockázatát, hogy az esetlegesen meglevő daganat nem kerül felismerésre és veszélyes rákká fejlődhet.

Így a PanTum Detect rák teszt új lehetőséget kínál a jobb és egyszerűbb rákszűréshez.

Korai diagnózis megkönnyíti a rák gyógyítását és növeli a gyógyulás esélyét

Az időben felsimert rák könnyebben kezelhető és nagyobb eséllyel gyógyítható.

 • A rendszeres szűrővizsgálattal növelje a rák korai felsimerésének esélyét!
 • Az évenkénti ellenőrzések lehetőséget nyújtanak arra, hogy észleljék a daganatot, mielőtt egy nehezen gyógyítható rákos megbetegedéssé alakul.
 • A lokálisan növekvő tumorok általában teljesen eltávolíthatók műtéttel vagy sikeresen kezelhetők. Ez magyarázza az időben észlelt daganatok jó gyógyulási esélyeit.
 • Az éves ellenőrzések nagy előnye, hogy a pozitív eredmények inkább egy korai stádiumú betegségre utalnak, ha a tumor az előző évi vizsgálatban nem volt kimutatható.

Egyszerű rákszűrés a fokozott
biztonság érdekében
– az évente egyszer elvégzett
Évente egyszer végzett vizsgálatok
PanTum Detect rák teszt segítségével

A rák időben való felismerése, mielőtt kezelhetetlenné válik

A PanTum Detect egy évente ismételhető rák teszt, amelynek segítségével növelheti a tumor kimutatásának esélyét. Az évenkénti vizsgálat növeli annak esélyét, hogy egy korai tumor kimutatható legyen.

A tumor kialakulása után általában hosszabb időbe telik, hogy agresszíven terjedő rákká alakuljon.
Ezért, ha pozitív eredményt kapunk, gyakran elég, idő marad a szükséges lépések megtételére. Ezért a gyógyítás szempontjából döntő az a fordulópont, amikor a helyileg növekvő tumorból invazív és metasztatikus, agresszív rák lesz.

Az évente egyszer elvégzett PanTum Detect rák teszt növeli az Ön esélyét, hogy kezelést kaphasson a fordulópont előtt.

Éljen ezzel az eséllyel és rendszeresen végeztesse el a vérvizsgálatot.

Nem csak a rák maga a probléma, hanem az idő, ami a rendelkezésünkre áll.

A PanTum Detect kiegészíti a meglévő rákszűrési lehetőségeket valamint megkönnyíti és egyszerűbbé teszi azt, miközben a rákfelismerés hatékonyságát növeli.

A vizsgálati eredmény: rákos vagyok vagy nem?

A PanTum Detect rák teszt 97,5% -os érzékenységgel mutatja ki a daganatokat. (Szenzitivitás) Ha a vizsgálat rákot jelez, ez azt jelenti, hogy 99,53%-ban valóban rákbetegséggel állunk szemben, (Specifitás)

Ezek az adatok mintegy 654 vérmintából nyerték. Ezek a vérminták 80 gyulladásos beteg és 277 bizonyítottan daganatos beteg vérmintáit is tartalmazták. Ezeket az eredményeket további vizsgálatokban is megerősítették.

97,5 % -os érzékenység


Ez azt jelenti, hogy minden 100 rákos beteg közül 97 betegnél a tumort a teszt kimutatja.

Ezt azt jelenti, hogy a teszt nagyon nagy pontossággal jelzi a rákos eseteket, de nem 100%-ban. A vizsgálat évenkénti rendszeres ismétlése ezért fontos, hogy a korábban 3%-ban nem kimutatott daganatokat is megfelelő időben felfedezzék és lehetőség legyen azok gyógyítására.

99,53 % specifitás

Statisztikailag egy a 200 tesztből – a tesztek 0,5%-ában – álpozitív lehet. Ez azt jelenti, hogy bár a teszt szerint van kimutatható tumor, de ez valójában nem létezik.

Miért nem nyújtanak a tesztek, köztük a PanTum Detect rák teszt , 100% -ban megbízható eredményt?

A daganatok lassan és fokozatosan fejlődnek. Az első tumorsejtek megjelenése akár tíz évvel is megelőzheti a tumoros betegség kimutatását. A szűrővizsgálatok közös problémája a lehető legtöbb tumoros beteg felismerése, úgy, hogy lehetőleg minél kevesebb esetben mutasson álpozitív eredményt.

Az emberek rákbetegségtől való fokozott félelme manapság megfigyelhető, ezért a téves pozitív eredmény felesleges terhet jelent a tesztet használók számára. A szűrővizsgálat határértékeit ezért úgy választják meg, hogy a lehető legkevesebb esetben legyen az eredmény álpozitív. Ez azonban azt is jelenti, hogy egy bizonyos részben álnegatív esetek is lehetnek, általában akkor, ha a tumor még nagyon kicsi.

Ezért is fontos, hogy a vizsgálatot rendszeres időközönként elvégezzék, hogy a növekvő daganatokat a lehető legkorábban kimutathassák.

Ezért a PanTum Detect rák teszt eredményétől függetlenül, ha a betegnek bármilyen tünete van, azt haladéktalanul ki kell vizsgálni.

A korai felismerés előnyei és hátrányai

A leírt problémákból a szűrővizsgálatok előnyei és hátrányai levezethetők.

Hátrányok:

 • Egyik szűrővizsgálat sem biztosít 100% -osan megbízható eredményt.
 • A negatív eredmény nem ad teljes bizonyosságot arról, hogy nincs tumor a szervezetben.
 • A pozitív eredmény azt a kockázatot hordozza, hogy a későbbi vizsgálatokat nem igazolják a rákbetegséget és ez felesleges terhet jelent az érintett személy és családja számára.

Előnyök:

 • A pozitív eredmény megadja a tumor korai kimutatásának lehetőségét, ami a sikeres kezelés feltétele.
 • A rendszeres vizsgálat pedig növeli annak az esélyét, hogy a daganatot a korai stádiumban kerüljön felsimerésre.
 • Rendszeres vizsgálatok csökkentik a daganatoktól való félelmet, mert az előző vizsgálat óta eltelt rövid idő miatt a daganatnak kevés ideje marad növekedni és agresszív, áttéteket adó formába fejlődni.

A PanTum Detect védelmet nyújt a rákos megbetegedések ellen?

A PanTum Detect védelmet nyújt a rákos megbetegedések ellen?

A helyileg növekvő és proliferáló sejteket általában daganatnak nevezik. Rákká akkor válnak, amikor a sejtek invazív növekedésnek indulnak és áttétet kezdenek képezni.

E meghatározás szerint a korai diagnózis valóban megvéd a ráktól és lehetőséget ad a kezelésre, még a korai szakaszban.

Például a vastagbélrákos rákszűrés is a fenti elv szerint működik, a bélpolipokat keresi, amelyekből vastagbélrák keletkezhet. Ezek könnyen eltávolíthatók és a rák kockázata jelentősen csökkenhet.

A PanTum Detect érzékeli a tumorsejteket, függetlenül azok eredetétől. A rendszeres vizsgálatok nyugalmat adnak arra vonatkozólag, hogy lehetőség szerint mindent megtettünk a daganat korai felismerése érdekében, amikor még nagy valószínűséggel kezelhető.

 • Csak egy egyszerű vérvizsgálat.
 • A szervezetet nem terheli meg.
 • Megnyugtató tudat, hogy Ön többet tett a rák megelőzése érdekében.