Az ügyfelek és egyéb érdekeltek adatvédelmi irányelvei

Az alábbi információk célja, hogy áttekintést adjunk az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozásáról és az Ön adatvédelmi jogairól.

Ki felel az adatfeldolgozásért, és kivel tudok kapcsolatba lépni?

A felelős

Zyagnum AG
Reißstr. 1
64319 Pfungstadt
Németország
Tel .: +49 (0) 6151 365 31 0
E-Mail: info@zyagnum.com
Weboldal: www.zyagnum.com

Kapcsolatba léphet cégünk adatvédelmi tisztviselőjével

datarea GmbH
Meißner Straße 103, 01445 Radebeul
Tel .: +49 351 20 25 14 26
E-Mail: info@datarea.de

Milyen forrásokat és adatokat használunk?

Az üzleti kapcsolatok részeként feldolgozzuk az ügyfeleink és üzleti partnereink által kapott személyes adatokat. Továbbá a szolgáltatásunk megfelelő ellátása érdekében szükséges mértékig felhasználjuk a jogszerűen hozzáférhető publikus forrásokból származó személyes adatokat. (pld. adós listák, nemzeti regisztrációk, földnyilvántartások, kereskedelmi és társulási nyilvántartás, sajtó, internet ..) vagy olyan más társaságok illetve harmadik félek által hozzánk eljuttatott adatokat (például egy hitelminősítő ügynökség), amelyek jogosult az adatok továbbítására.

A vonatkozó adat lehet: személyes adat (név, cím és egyéb elérhetőség, születési hely és dátum, állampolgárság), azonosító adat (pld. személyi szám, személyi igazolvány szám, adóazonosító számát, nyilvántartási száma, stb.), és rendelési adatok (pl. díjbekérő). Ezen felül, szerződéses kötelezettségek teljesítéséből fakadó adatokat, illetve a pénzügyi helyzetéről való információkat is tartalmazhat (pl. A hitel adatokat, pontozási vagy minősítés adatok), hitellel kapcsolatos adat (pl. bevétel és kiadás), dokumentációs adat (pl. A tanácsadás protokoll ) és a fenti kategóriákhoz hasonló adatok.

Miért dolgozzuk fel az Ön adatait (a feldolgozás célja) és milyen jogi szabályok vonatkoznak a feldolgozásra?

1.A személyes adatokat az EU általános adatvédelmi szabályzatának (GDPR) és a Magyar Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel összhangban dolgozzuk fel

a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)
Az adatok feldolgozása a Zyagnum AG és üzleti partnereink és ügyfeleink közötti szerződéses kötelezettségek teljesítéséért és / vagy azok elérése érdekében történik. Ugyanígy ide tartozik a szerződés teljesítéséhez és végrehajtásához szükséges logisztikai cégekkel, fuvarozási társaságokkal, hitelminősítőkkel, ügyvédekkel és egyéb üzleti partnerekkel szemben való teljesítés. Ezen kötelezettségek teljesítése magában foglalja a személyes adatok továbbítását, mint név, cím, születési idő, számlák és egyéb számviteli és pénzügyi adatok, például adószám, kereskedelmi nyilvántartási szám stb.

2. az érdekek összeegyeztetése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja)

Szükség esetén a szerződéses kötelezettségeinken túlmenően is feldolgozzuk az adatait, amennyiben ehhez a mi társaságunk vagy harmadik fél jogos érdeke fűződik. Például a konzultálás és adatcsere egy hitel irodával, hogy el lehessen dönteni a jogi igényeket és jogviták megelőzése érdekében, illetve bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében vagy üzleti menedzsment, további üzleti fejlesztések és szolgáltatások fejlesztésének érdekében.

3. hozzájárulásának alapján (a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint)

A hozzájárulásának mértékében különböző célokra használjuk fel a személyes adatit (pl. információk vagy ajánlatok küldésére stb.) ennek jogszerűsége az ön hozzájárulásán alapul. A beleegyezés bármikor visszavonható. Ez vonatkozik a jóváhagyási nyilatkozatok visszavonására is, amelyeket a GDPR érvényességét megelőzően, azaz 2018 május 25-e előtt adtak ki nekünk. A hozzájárulás visszavonása csak a jövőre érvényes, és nem érinti a visszavonásig feldolgozott adatok jogszerűségét.

Ki kapja meg az adataimat?

A Zyagnum AG-n belül azok az osztályok kapják meg az ön személyes adatait, amelyeknek szükségük van ehhez a szerződéses kötelezettségek, a számlázás és követelések kezelése, teljesítése érdekében.

Továbbá gyártási szerződés alapján termékeink termelésére, forgalmazására, értékesítésére és egyéb szolgáltatása érdekében más üzleti partnerek is kérhetik a személyes adatokat. Ilyenek lehetnek például, szállítók, logisztikai cégek, hitelintézők, adósság kezelők és hasonlók. Más adathasználók azok lehetnek, akiknek ön a hozzájárulásával megadta nekünk az adatátvitelhez való jogot, vagy akikkel szemben nyomós üzleti vagy egyéb érdekből jogosultak vagyunk személyes adatok átadására.

Az adataim továbbításra kerülnek egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek?

Főszabály szerint személyes adat nem kerülhet ki az Európai Únió területéről más országokba ( úgynevezett harmadik országokba) hacsak törvény elő nem írja (pl. adó jelentési kötelezettség, vagy az ön hozzájárulása).

Mennyi ideig tárolják az adataimat?

Az Ön személyes adatait feldolgozzuk és tároljuk, egészen addig, amíg ez szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatok a fentiek szerinti célokra már nem szükségesek, rendszeresen törlésre kerülnek, kivéve, ha – átmeneti – további feldolgozás szükséges az alábbi célokra:

– Kereskedelmi, és adózási kötelezettségek teljesítése, melyek az alábbiakból fakadhatnak: Számviteli törvény (2000. évi C. törvény), adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. törvény). Az ott meghatározott tárolási és dokumentációs határidő általában különös adózási vagy számviteli dokumentumok esetén 8 év, általános adózási dokumentumok esetén 5+1 vagy év.

Milyen adatvédelmi joga van?

Minden személynek joga van tájékoztatást kapni a GDPR. 15. cikk alapján a hozzáférési jogról, a GDPR. 16. cikk szerinti kijavítási jogról, a törlési jogra GDPR. 17. cikke szerint, a korlátozás a feldolgozás jogához a GDPR. 18. cikke és az tiltakozás jogára GDPR. 21. cikk alapján valamint az adatátruházás jogára a GDPR 20. cikke szerint. A fellebbezési jogról a GDPR. 77. cikk i.V.m. 19.§ rendelkezik az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához. Ez vonatkozik a jóváhagyási nyilatkozatok visszavonására is, amelyeket a GDPR érvényességét megelőzően adott, azaz 2018. május 25-e előtt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszavonás csak a jövőre vonatkozik. A visszavonás előtt történt feldolgozásra nincs hatással.

Van-e kötelességem adatokat szolgáltatni?

Üzleti kapcsolatunk részeként, meg kell adnia bizonyos személyes adatokat, amelyek szükségesek az üzleti viszony létesítéséhez, megszüntetéséhez és az ebből adódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy amelyek tárolására törvényileg kötelezve vagyunk. Ezen adatok nélkül általában nem tudjuk megkötni, végrehajtani vagy megszüntetni a szerződést Önnel.

Milyen mértékben van automatizált döntéshozatali folyamat?

Elviekben nem használunk teljes körű automatizált döntéshozatalt a GDPR 22. cikkével összhangban az üzleti kapcsolatok kialakítása és működtetése érdekében. Ha ezeket az eljárásokat egyedi esetekben alkalmazzuk, erről tájékoztatjuk Önt és az Ön jogairól külön-külön, amennyiben ezt törvény írja elő.

Tájékoztatás a GDPR. 21. cikk szerinti tiltakozáshoz való jogáról

Eseti jellegű tiltakozási jog

A személyes adatainak felhasználása során Önnek joga bármikor bármilyen okból tiltakozni a GDPR. 6. cikk, 1. bekezdés, e pont alapján (adatfeldolgozás közérdekből) és a GDPR. 6. cikk, 1. bekezdés, f pont (az érdekegyeztetés alapján történő adatfeldolgozás), kifogásolható; beleértve a profilalkotásról szóló GDPR. 4. sz. 4. cikk szerinti rendelkezést is.

Ha tiltakozik, a továbbiakban nem dolgozzuk fel személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy szükséges és jogos érdekünk áll fenn a feldolgozásra, melyek nyomósabbak az Ön érdekeinél, jogainál és szabadságainál, vagy a feldolgozás egy felmerült jogi követelés megállapítása, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges.

A tiltakozás címzettje

A tiltakozás lehet forma mentes a “tiltakozás” tárgy feltüntetésével. A tiltakozásban szerepelnie kell a tiltakozást feladó nevének, címének és születési dátumának, a tiltakozás címzettje pedig:

Zyagnum AG
Reißstr. 1
64319 Pfungstadt
Németország
Tel .: +49 (0) 6151 365 31 0
E-Mail: info@zyagnum.com
Weboldal: www.zyagnum.com