PanTum Detect – De universele tumor test

Universeel, want de biomarkers gebruikt voor het testen hebben
meer dan 40 tumor entiteiten geïdentificeerd in wetenschappelijke onderzoeken.

De unieke Pantum Detect test.

Pantum Detect kan een variëteit aan tumoren detecteren door gebruik te maken van een simpele bloed test – zelfs tumoren waar bloedtesten nog niet beschikbaar voor zijn.

Screening met PanTum Detect is snel, comfortabel, zonder risico en betaalbaar.

Zodoende, kan PanTum Detect eens per jaar worden gebruikt voor kankerscreening en daardoor het risico verkleinen dat een ontwikkelende tumor ongedetecteerd blijft en tot een kwaadaardige kanker groeit.

PantumDetect biedt een nieuwe en innovatieve mogelijkheid voor kanker screening aan.

Verhoogde veiligheid die gemakkelijker wordt

Vroege diagnose maakt kanker makkelijker te behandelen en vergroot de geneesbaarheid.

 • Vergroot uw kans op vroegere detectie door regelmatige screening testen
 • Jaarlijkse screening testen zorgen voor de mogelijkheid om een groeiende kanker te herkennen, voordat het een stadium heeft bereikt waar behandeling moeilijk of onmogelijk wordt
 • Lokaal groeiende tumoren kunnen vaak verwijderd worden met een simpele operatie of succesvolle behandeling, vandaar de vergrote kans op genezing wanneer tumoren vroeg gevonden worden.
 • Het grootste voordeel van jaarlijkse screening is dat een positief resultaat na een jaar hoogst waarschijnlijk zal wijzen op een vroeg stadium van kanker aangezien een jaar in de meeste gevallen te kort is voor een tumor om onbehandelbaar te worden.

Makkelijke kanker screening voor
verhoogde zekerheid –
een bloedmonster per jaar voor
Pantum Detect in aanvulling op
aanbevolen screeningsmaatregelen.

Kanker vinden, voor het zich ontwikkelt.

Pantum Detect voorziet u met een jaarlijkse screening methode, om uw kansen op vroege detectie te vergroten. Jaarlijkse testen vergroten de kans op het detecteren van een ontwikkelende tumor, binnen het eerste jaar dat het te detecteren is. Een groeiende tumor heeft gewoonlijk tijd nodig om in een agressieve en verspreidende kanker te ontwikkelen. Dus, als een positief resultaat vroeg wordt gevonden, heeft u vaak genoeg tijd om actie te ondernemen voor een behandeling. Het detecteren van de tumor vóór het keerpunt waar een tumor progresseert tot een invasieve, metastaserende kanker is van grootst belang.

Eens per jaar gebruik van PanTum Detect vergroot uw kansen op actie vóór dit keerpunt.

Benut deze kans en gebruik jaarlijks deze bloedtest.

Niet alleen kanker is het probleem, maar ook de tijd die we het gunnen.

PanTum Detect vult het kanker screening spectrum aan, maakt kanker screening makkelijker en comfortabeler, en vergroot zekerheid.

De testresultaten: opvallend of onopvallend?

PanTum Detect kan tumoren detecteren met een sensitiviteit van 97.5% en kan gezonde individuen uitzonderen met een 99.53% specificiteit.

Dit was bevestigd in een onderzoek van 654 monsters van gedoneerd bloed, 80 bloedmonsters van patiënten met ontstekingsprocessen en 277 bloedmonsters van patiënten met vastgestelde tumoren, evenals in andere onderzoeken.

97.5 % sensitiviteit

Van de 100 tumor patiënten, worden er 97 correct geïdentificeerd als zijnde door de bloedtest.

Dit betekent, hoewel de test een erg hoog detectie ratio heeft, het niet 100% nauwkeurig is. Daarom is een jaarlijkse screening belangrijk om de 3% van voorheen niet-gedetecteerde tumoren op tijd te identificeren om er zo vroeg genoeg bij te zijn om te behandelen.
99.53 % specificiteit
Statistisch gezien, zou een op de 200 mensen getest – 0.5% van de testen –een vals positief resultaat kunnen krijgen. Dit betekent dat een tumor wordt gedetecteerd ook al bestaat deze eigenlijk niet.

Waarom leveren testen zoals PanTum Detect geen resultaten die 100% nauwkeurig zijn?

Tumoren ontwikkelen langzaam en geleidelijk. Van de eerste tumorcel tot de identificatie van de tumor zelf, kan er een tijdsspan van wel 10 jaar tussen zitten. Een bekend probleem van screen testen ligt in het vermogen om zo veel mogelijk tumoren te detecteren, terwijl tegelijkertijd zo weinig mogelijk patiënten te diagnosticeren met een vals positief resultaat.

Wegens een gedeelde angst voor een kanker diagnose in hedendaagse samenleving, vertegenwoordigt een vals positief resultaat een onnoodzakelijk grote zorg voor de patiënt. Daarom zijn de testresultaat drempelwaardes voor screening testen zo ingesteld, dat er zo weinig mogelijk vals positieven zijn. Desalniettemin, dit staat een bepaalde mate van incidentie van vals negatieven toe, vooral bij die personen met zeer kleine tumoren.

Daarom is het belangrijk om deze screening test in regelmatige intervallen uit te voeren, zodat groeiende tumoren zo vroeg mogelijk kunnen worden gedetecteerd.

Ongeacht van het resultaat van de PanTum Detect test is het belangrijk om symptomen zo spoedig mogelijk te diagnosticeren en om blijvend gebruik te maken van andere aanbevolen screeningsmaatregelen die beschikbaar zijn.

Voor- en Nadelen van kanker screening

Beperkingen:

 • Geen enkele screening test biedt een resultaat dat 100% nauwkeurig of betrouwbaar is
 • Een negatief resultaat biedt u geen absolute zekerheid dat er geen tumor aanwezig is
 • Een positief resultaat draagt het risico dat een tumor niet bevestigd kan worden via andere screeningsmogelijkheden en dusdanig een onnoodzakelijke last veroorzaakt voor patiënt en familie

Voordelen:

 • Een positief resultaat biedt de mogelijkheid om een tumor vroeg te diagnosticeren en staat daardoor een succesvolle therapie toe
 • Vooral regelmatige screening vergroot de kans dat een tumor in een vroeg stadium wordt gevonden
 • Regelmatige controles zijn minder bezwarend, wegens het feit dat de vorige screening niet lang geleden is geweest en een potentiële tumor dus weinig tijd heeft gehad om te ontwikkelen in een agressieve, metastaserende tumor

Biedt PanTum optimale bescherming tegen kanker?

Een lokaal groeiende, vermenigvuldigende populatie van cellen wordt meestal gezien als een tumor. Deze worden ‘kanker’ wanneer de cellen invasief beginnen te groeien en beginnen te metastaseren.

Volgens deze definitie kan een diagnose wel degelijk beschermen tegen kanker zelf door de vroege stadia van de ziekte te identificeren en zo in het vroege proces het therapeutisch ingrijpen mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld, darmkanker screening werkt volgens dit principe door het testen op darm poliepen, die kunnen ontwikkelen tot darmkanker. Deze darm poliepen kunnen relatief makkelijk verwijderd worden, en zo significant het risico op kanker verminderd.

PanTum Detect kan kankercellen identificeren, ongeacht hun oorsprong.
Regelmatig testen laat men zich goed voelen over het feit dat ze voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om elke mogelijke abnormaliteiten te identificeren binnen een voldoende tijd om in te grijpen.

 • Een simpele bloedtest
 • Geen lichamelijke belasting
 • Meer zekerheid en een goed geweten over meer gedaan te hebben aan kanker voorzorgsmaatregelen.