Cookie-instelling

Maak een keuze. Voor meer informatie over de effecten van uw selectie, zieHelp.

Uw selectie is opgeslagen!

Help

Help

Om verder te gaan, moet u een cookie selecteren. Hieronder vindt u een toelichting op de verschillende opties en hun betekenis.

  • Alle cookies toestaan.:
    Cookies zoals tracking en analytische cookies.
  • Sta cookies van de eerste partij toe.:
    Cookies alleen vanaf deze website.
  • Cookies niet toestaan.:
    Er worden geen cookies ingesteld tenzij dit technisch noodzakelijk is.

U kunt uw cookie-instelling hier te allen tijde wijzigen: Datenschutzerklärung. PanTum Detect

Back


DatumGebruikersactie

Klik op onderstaande knop om het volgen van Google Analytics uit te schakelen.
Opt-out

Opt-out vanGoogle Analytics was succesvol.

Zyagnum AG’s verklaring gegevensbescherming

in overeenstemming met de AVG richtlijnen

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon
De verantwoordelijke persoon binnen de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten omtrent gegevensbescherming van de lidstaten evenals andere reglementen over gegevensbescherming:

Zyagnum AG
Reiβstr. 1
64319 Pfungstadt
Germany
Telefoon: +49 (0) 6151 365 31 0
E-Mail: info@zyagnum.com
Website: www.zyagnum.com

II. Naam en adres van de functionaris voor de gegevensbescherming
De functionaris voor de gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

Dr. Christian Holtermann
datarea GmbH
Meiβner Str. 103
01445 Radebeul
Germany
Telefoon: 0351 20 25 14 26
E-mail: info@datarea.de
Website: www.datarea.de

III. Algemene informatie over gegevensverwerking
1. Reikwijdte van verwerking van persoonlijke gegevens
We verwerken alleen de persoonlijke data van onze gebruikers wanneer dit nodig is om een functionele website te voorzien evenals voor onze inhoud en diensten. De verwerking van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen regelmatig plaats ná de toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in zulke gevallen waar toestemming niet vooraf kan worden verkregen voor specifieke redenen en de verwerking van gegevens toegestaan is door de wet.

2. Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Voor zo ver we de toestemming krijgen van de betrokkene voor de verwerking van persoonlijke gegevens, dient Art. 6 para. 1 lit. a, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de rechtsgrondslag.
Bij de verwerking van persoonlijke gegevens nodig voor het uitvoeren van een contract waar de betrokkene deel van uitmaakt, dient Art. 6 para. 1 lit. b, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.
Wanneer de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, dient Art. 6 para. 1 lit. c, AVG als de rechtsgrondslag.
Indien de vitale belangen van de betrokkene of andere noodzakelijke persoon de verwerking van persoonlijke gegevens vereisen.
Indien verwerking noodzakelijk is om de belangen van onze onderneming of die van een derde partij te waarborgen als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen de eerstgenoemde belangen, dient Art. 6 para. 1 lit. f, AVG als de rechtsgrondslag voor verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagtijd
De persoonlijke gegevens van de betrokken persoon zullen worden verwijderd of geblokkeerd op het moment dat het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Bovendien mogen gegevens bewaard worden wanneer dit bepaald is door de Europese of nationale wetgever binnen Europese verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de betrokkene onderworpen is. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd wanneer de voorgeschreven opslagtijd volgens de bovengenoemde standaarden verloopt, tenzij er behoefte is voor verdere opslag van de gegevens voor het beëindigen of vervullen van een contract.

IV. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden
1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking
Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.
De volgende gegevens worden verzameld:

(1) Informatie over de soort browser en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De Internet service provider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijd van bezoek
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
(7) Websites die via onze website toegankelijk zijn door het systeem van de gebruiker
(8) Naam en URL van opgevraagde bestand
(9) Berichtgeving of het verzoek succesvol was

Deze gegevens worden ook bewaard in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen bewaard met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is Art. 6 para. 1 lit. f, AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De tijdelijke opslag van het IP-adres door ons systeem is nodig om de website op de computer van de gebruiker te kunnen laten afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker dus voor de gedurende de sessie bewaard blijven. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

4. Duur van de opslag
De gegevens zullen worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website , is dit het geval wanneer de betreffende sessie is afgelopen. Als de data wordt bewaard in logbestanden, is dit het geval na uiterlijk zeven dagen. Langere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of onherkenbaar gemaakt, zodat een toewijzing van de bezoekende cliënt niet langer mogelijk is.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
Het verzamelen van gegevens voor de levering van de website en de opslag van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan derhalve geen bezwaar aantekenen.

V. Gebruik van cookies
a) Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de oproep doet kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.
De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en verzonden:

(1) Taal instellingen
(2) Op deze website bezochte pagina’s (zogenaamde referrer-URL)
(3) Opening van de zitting of toegang tot de website
b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

b) De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is Art. 6, para. 1, lit. f, AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking
Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

(1) Registratie van de toegang tot de website
(2) Voorkeur taalinstellingen
(3) Het onthouden van zoektermen
(4) Op deze website bezochte pagina’s (zogenaamde referrer-URL)

De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Ons rechtmatig belang ligt dan ook in de verwerking van persoonsgegevens conform Art. 6 lit. 1 onder f, AVG.

d) Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en beëindiging
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en naar onze site verzonden. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de verzending van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

VI. Nieuwsbrief
1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking
U kunt zich abonneren op een gratis nieuwsbrief op onze website. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens van het invoerveld naar ons doorgestuurd.

Aanvullend wordt de volgende informatie verzameld op moment van registratie:

(1) IP-adres van de oproepende computer
(2) Datum en tijdstip van inschrijving
(3) Achternaam en voornaam
(4) Adresstitel
(5) Bedrijf

In de loop van het registratieproces wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens verkregen en wordt naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen.

In het kader van de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Art. 6 para. 1, lit. a, AVG

3. Doel van de gegevensverwerking
Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient voor het versturen van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens in het kader van het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker blijft dus bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betreffende gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een bijbehorende link opgenomen.
Dit maakt het ook mogelijk om de toestemming voor de opslag van tijdens het registratieproces verzamelde persoonsgegevens in te trekken.

VII Contactformulier en e-mail contact
1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking
Er is een contactformulier op onze website dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoerveld zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen.

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijdstip van inschrijving
(3) Aanhef en titel
(4) Naam en achternaam
(5) E-mail
(6) Telefoon
(7) Bedrijf
(8) Gebied waar u vandaan komt (afhankelijk van uw keuze: geneeskunde, onderzoek, laboratorium, patiënt, overige)
(9) Onderwerp en bericht aan ons

Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van de gegevens in het kader van het verzendproces en er wordt verwezen naar deze verklaring omtrent gegevensbescherming.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, opgeslagen.

De gegevens zullen in dit kader niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek.

2. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is Artikel 6 para. 1 lit. a, AVG indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die tijdens het verzenden van een e-mail worden verzonden, is Art. 6, para. 1, lit. f, AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b, AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking
De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoerveld dient ons uitsluitend voor de behandeling van het leggen van contact. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens.
De overige persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

4. Duur van de opslag
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonlijke gegevens van het invoermasker van het contactformulier en deze die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken feiten definitief zijn opgehelderd.

De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, zullen uiterlijk na zeven dagen worden verwijderd.

5. Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Gelieve uw verzoek voor annulering en verwijdering te richten aan:

Zyagnum AG
Reißstr. 1 | 64319 Pfungstadt
Telefon: +49 (0) 6151 365 31 0
Telefax: +49 (0) 6151 365 31 10
E-Mail: info@zyagnum.com

Dit kan schriftelijk of per e-mail.

Alle persoonlijke gegevens die worden opgeslagen tijdens het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

VIII. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden
1. Google analyses
a) Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google (Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik mogelijk maken. Dit zijn cookies van Google zelf en zogenaamde cookies van derden. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken de code “gat._anonymizeIp();” voor de verwerking van gegevens die voldoet aan de gegevensbescherming om anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 para. 1 lit. f, AVG. Met toestemming van de gebruiker Art. 6 para. 1 lit. a, AVG.

c) Doel van de gegevensverwerking
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om een analyse van het gebruik mogelijk te maken. De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door het evalueren van de verkregen gegevens zijn wij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website voortdurend te verbeteren en de gebruiksvriendelijkheid ervan. Het is in dit verband ook in ons rechtmatige belang de gegevens te verwerken overeenkomstig Art. 6, para. 1, lit f, AVG. Door het anonimiseren van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang dat gebruikers hebben bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

d) Duur van de opslag
In de regel worden de verzamelde gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn. De gegevens worden uiterlijk bij het verstrijken van de betreffende wettelijke bewaartermijnen gewist. Over het algemeen zijn deze tussen de 3 en 10 jaar.

e) Mogelijkheid van bezwaar en vernietiging
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens met toekomstig effect door het downloaden en installeren van de browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

2. Plugin en Gereedschap
a) Google-webfonts
Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de gewenste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van Art. 6, para. 1, lit. f, AVG

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

b) LinkedIn
Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Telkens wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gesteld dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de “Aanbevolen knop” van LinkedIn klikt en u bent ingelogd op uw LinkedIn account, dan kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud en het gebruik van de verzonden gegevens.
door LinkedIn. Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

IX. Rechten van de betrokkene
Wanneer persoonsgegevens door u worden verwerkt, gaat het om uzelf in de zin van de AVG en heeft u tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op informatie
U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
Als een dergelijke verwerking heeft plaatsgevonden, kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën verwerkte persoonsgegevens;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u bekend zijn of nog worden gemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
(5) het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering overeenkomstig Art. 22, para. 1 en 4, van de AVG, en – in ieder geval in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht om informatie op te vragen over de vraag of de op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om in verband met de doorgifte op de hoogte te worden gesteld van de betreffende garanties op grond van Art. 46 AVG

2. Recht op correctie
U heeft tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking recht op correctie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke voert deze correctie onverwijld uit.

3. Recht op het beperken van verwerking
Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

(1) indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(2) de verwerking onrechtmatig is en u weigert de persoonsgegevens te verwijderen en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking, maar dat u ze wel nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
(4) als u overeenkomstig Art. 21 para. 1 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw redenen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.
Als de verwerkingsbeperking is beperkt volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op annulering
a) Verwijderingsplicht
U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te verwijderen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht deze gegevens direct te verwijderen indien een van de volgende redenen zich voordoet:

(1) De persoonsgegevens over u zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U trekt uw toestemming, waarop de verwerking is gebaseerd, in op grond van Art. 6 para. 1 lit. a of Art. 9 para. 2 lit. a, AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) U dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van Art. 21 para. 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u dient een bezwaarschrift in tegen de verwerking op grond van Art. 21 para. 2 AVG.
(4) De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
(6) De persoonsgegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van Art. 8 para. 1 AVG.

b) Informatie aan derden
Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van Art 17, para 1, AVG verplicht is deze te verwijderen, dient hij passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, te nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om de gegevensverwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen
Het recht op annulering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

(1) de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
(2) voor de vervulling van een wettelijke verplichting die vereist is voor verwerking krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke ressorteert, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke opgedragen openbaar gezag;
(3) om redenen van publiek belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig Art 9, para 2, lit. h) en i), en Art 9, para 3, van de AVG;
(4) voor archiverende doeleinden van publiek belang, wetenschappelijk of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig met Art. 89 para. 1 AVG, voor zover het onder de bij lit. a, genoemde wet het waarschijnlijk onmogelijk maakt of de doeleinden van zulke verwerking zeer verhinderd, of
(5) rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie
Indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht om de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking te laten corrigeren, wissen of beperken, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze verbetering of wissen van de gegevens of van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
De verantwoordelijke persoon heeft het recht van deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

6. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft recht op een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat van de door u aan de verantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens zonder belemmering aan een andere verantwoordelijke door te geven door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, op voorwaarde dat

(1) verwerking is gebaseerd op toestemming op grond van Art. 6 para. 1 lid. a AVG of Art. 9 para. 2 lit. a AVG dan wel op een overeenkomst op grond van Art. 6 para. 1 lit. b AVG en
(2) de verwerking geschiedt met behulp van geautomatiseerde methoden.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.
Het recht op doorgifte geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de voor de verwerking verantwoordelijke verleende openbaar gezag.

7. Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op grond van Art 6, para. 1, onder e) of f), van de AVG; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.
De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen zijn om de verwerking te beschermen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Als de persoonsgegevens over u worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens over u met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit is gekoppeld aan dergelijke direct marketing.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerkt voor deze doeleinden.
U kunt uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG.

8. Recht om de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming in te trekken
U heeft het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming totdat de intrekking definitief is.

9. Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering
U heeft het recht om niet onderworpen te zijn aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk beperkt. Dit geldt niet indien de beslissing

(1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,
(2) toelaatbaar is volgens het recht van de Unie of van de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt en dat recht passende maatregelen bevat om uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen te beschermen, of
(3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig Art. 9, para. 1 AVG, tenzij Art. 9, para. 2, onder a) of g) AVG van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.
In de gevallen 1 en 3, neemt de verantwoordelijke persoon gepaste maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, en zijn eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

10. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep heeft u het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of van een overtreding verdacht wordt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter overeenkomstig Artikel 78 van het AVG.
De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is:

Hessische Datenschutzbeauftragte
Dr. Michael Ronellenfitsch
Telefoon: +49 (0) 611/1408-0
Telefax:+49 (0) 611 1408-900 oder -901
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de