PanTum Detect – univerzálny skríningový test na včasnú detekciu nádorových ochorení

Univerzálny, pretože v teste používané markery rozpoznávajú viac ako 40 druhov nádorov.

Jedinečný test PanTum Detect

S PanTum Detect je možné v obyčajnom teste z krvi detegovať viaceré druhy nádorov – dokonca aj nádory, pre ktoré zatiaľ nie sú k dispozícii iné krvné testy.

Vyšetrenie s PanTum Detect je rýchle, pohodlné, bezrizikové a cenovo dostupné.

Z tohto dôvodu sa PanTum Detect môže používať raz za rok ako preventívne vyšetrenie, čím sa znižuje riziko, že sa nádor vyvinie v tele bez povšimnutia a prerastie do nebezpečnej rakoviny.

PanTum Detect teda ponúka vylepšenú možnosť skríningu rakoviny.

Včasná diagnóza uľahčuje liečbu a zvyšuje šancu na vyliečenie

Včasnou diagnostikou sa rakovina stáva ľahšie liečiteľnou, často vyliečiteľnou

 • Zvýšte svoju šancu na vyliečenie skorou detekciu pomocou pravidelného skríningu.
 • Každoročné kontroly ponúkajú možnosť zistiť nádor predtým, ako sa vyvinie do ťažko liečiteľnej rakoviny.
 • Lokálne rastúce nádory môžu byť zvyčajne úplne odstránené chirurgicky alebo úspešne liečené. Najväčším benefitom je zvýšenie šance na úplné vyliečenie, vďaka detekcii rakoviny vo veľmi skorých štádiách.
 • Výhodou každoročného skríningu (preventívneho vyšetrenia) je, že pozitívny nález poukazuje na skoré štádium choroby, aj keď nádor nebol zistený pri predchádzajúcom minuloročnom vyšetrení.

Jednoduchý skríning Vám
poskytuje istotu – raz ročne
odber krvi na PanTum Detect
okrem odporúčaných
preventívnych vyšetrení.

Rozpoznať rakovinu skôr, ako sa objaví.

PanTum Detect vám umožňuje prijať preventívne opatrenia v každoročnom intervale, a tým zvýšiť možnosť objavenia nádoru, ktorý nebol zistený pri poslednom vyšetrení a detegovať ho v nasledujúcom roku ďalším krvným testom. Zvyčajne trvá dlhšie, kým sa lokálne rastúci nádor zmení na agresívne sa šíriacu rakovinu. V prípade pozitívneho nálezu máte dostatok času na prijatie potrebných krokov pre začatie liečby.

Pre prevenciu je rozhodujúci zlomový bod, kedy vzniká z lokálne rastúceho nádoru invazívne rastúca a metastaticky agresívna rakovina.

PanTum Detect Vám dáva raz za rok príležitosť konať skôr, ako nastane tento zlomový bod.

Využite túto šancu a pravidelne absolvujte tento krvný test.

Nielen rakovina je problém, ale aj čas, ktorý jej dávame.

PanTum Detect dopĺňa rozsah rakovinového skríningu a robí ho jednoduchším, pohodlnejším a bezpečnejším.

Výsledok testu: nenápadný alebo pozorovateľný?

PanTum Detect rozpoznáva nádory s citlivosťou 97,5% a vylučuje zdravých jedincov so špecifickosťou 99,53 %.

Toto potvrdzuje nielen štúdia so vzorkami od 654 darcov krvi, od 80 pacientov so zápalovými procesmi a od 277 pacientov s preukázaným nádorom, ale aj ďalšie štúdie.

Citlivosť  97,5 %

To znamená, že zo 100 pacientov s nádorovým ochorením je nádorová choroba detegovaná krvným testom u 97 z nich.

Preto test deteguje nádory s vysokou úspešnosťou, ale nie v 100% prípadov. Pravidelné opakovanie testu každý rok je dôležité preto, aby bolo možné objaviť a liečiť tieto 3% predtým nerozpoznaných nádorov včas.

99,53 % špecifickosť

Štatisticky môže dôjsť k tomu, že jedna z 200 testovaných osôb- 0,5% testov- je falošne pozitívna. Tento falošne pozitívny výsledok poukazuje na nádor, hoci žiadny nádor neexistuje.

Prečo testy ako PanTum Detect neposkytujú 100% spoľahlivý výsledok?

Nádory sa vyvíjajú pomaly a zákerne. Medzi objavením prvých nádorových buniek až po zistenie nádorového ochorenia môže prejsť až 10 rokov. Problém skríningových testov je na jednej strane rozpoznať čo najviac nádorových pacientov, ale na druhej strane vyhodnotiť čo možno najmenej zdravých osôb ako falošne pozitívnych.

Vzhľadom na veľký strach z diagnózy rakoviny v spoločnosti je falošná pozitivita zbytočným zaťažením pacienta. Limity skríningových testov sa preto nastavujú tak, že len veľmi málo zdravých pacientov je falošne pozitívnych. Naopak to ale znamená, že jednotliví onkologickí pacienti, najmä s veľmi malými nádormi, sú pri týchto prahových hodnotách označení ako falošne negatívni.

Preto je tak dôležité vykonávať test v pravidelných intervaloch a rozpoznať rast nádorov v nasledujúcom roku.

Bez ohľadu na výsledky testu je nutné okamžite diagnostikovať novoobjavené ťažkosti a naďalej pokračovať aj v ďalších preventívnych vyšetreniach.

Výhody a nevýhody včasného odhalenia

Z opísaných problémov možno všeobecne vyvodiť výhody a nevýhody preventívnych vyšetrení:

Nevýhody:

 • Žiadne preventívne vyšetrenie neposkytuje 100% spoľahlivé výsledky.
 • Negatívny výsledok neposkytuje záruku, že nemáte nádor.
 • Pozitívny nález prináša vždy riziko, že nebude potvrdený následnými kontrolnými vyšetreniami, a preto môže predstavovať pre dotknutú osobu nepríjemné bremeno.

Výhody:

 • Pozitívny nález ponúka skvelú príležitosť, aby bol nádor zistený včas a bol by tak úspešne liečiteľný.
 • Pravidelné vyšetrenia zvyšujú pravdepodobnosť, že zistený nádor je v počiatočnom štádiu.
 • Pravidelné vyšetrenia sú menej zaťažujúce, lebo keď predchádzajúci preventívny test bol urobený nedávno, nádor mal krátky čas na to, aby sa premenil na agresívny a metastázujúci.

Poskytuje PanTum Detect ochranu pred rozvojom rakoviny?

Lokálne rastúce a proliferujúce bunky sa nazývajú nádory. Rakovina je fáza, keď bunky prechádzajú invazívnym rastom a tvoria metastázy.

Podľa tejto definície môže diagnostika skutočne chrániť pred rakovinou tým, že deteguje a terapeuticky eliminuje prekurzory.

Napríklad v prípade skríningu kolorektálneho karcinómu sa postupuje podľa tohto princípu tým, že sa hľadajú črevné polypy, z ktorých môže vzniknúť rakovina hrubého čreva. Tie sa dajú ľahko odstrániť a riziko rakoviny sa výrazne zníži.

PanTum Detect deteguje nádorové bunky bez ohľadu na ich pôvod. Pravidelné prehliadky vám dávajú pocit, že ste urobili všetko preto, aby ste vedeli včas konať.

 • Jednoduchý krvný test.
 • Žiadny fyzický stres.
 • Väčšie ubezpečenie a vedomie, že ste urobili viac pre prevenciu rakoviny.