PanTum Detect – วิธีตรวจคัดกรองมะเร็ง

ครอบคลุมทุกชนิด เพราะเราได้ทำการศึกษาวิจัยในการตรวจหาโรคมะเร็งมากกว่า
40 ชนิด.

การตรวจด้วย PanTum Detect 

PanTum Detect ช่วยสร้างโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆจากการตรวจเลือดด้วยวิธีการธรรมดา
รวมไปถึงมะเร็งบางชนิดที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ในเลือดอีกด้วย

PanTum Detect เป็นวิธีตรวจคัดกรองที่ไว สะดวกสบาย ไร้ซึ่งความเสี่ยงในราคาที่ย่อมเยา

PanTum Detect สามารถนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งประจำปี
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในเติบโตของเนื้องอกไปเป็นมะเร็งได้

PanTum Detect จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

การตรวจพบเจอมะเร็งที่รวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการรักษาและอาจมีโอกาสหายได้

 • เพิ่มโอกาสในการตรวจเจอตั้งแต่เบื้องต้นด้วยวิธีการตรวจเลือดปกติ
 • การตรวจประเมินสุขภาพประจำปี
  สามารถช่วยตรวจติดตามการเติบโตของเซลล์มะเร็งก่อนจะถึงระยะที่ยากต่อการรักษา
 • สามารถกำจัดก้อนเนื้อที่มีการเติบโตที่ผิดปกติได้ด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาอื่นๆได้ตั้งแต่ที่มีการตรวจพบใ
  นระยะเริ่มแรก
 • ทั้งนี้ประโยชน์สูงสุดจากการตรวจคัดกรองประจำปีก็คือ
  การที่สามารถตรวจพบความผิดปติของเซลล์เนื้องอกได้เป็นครั้งแรก หรือตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น

การตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยวิธีการ
ง่ายๆและมีความน่าเชื่อถือสูง –
เพียงแค่ตรวจเลือดปีละครั้งด้วย
PanTum Detect

ตรวจคัดกรองก่อนจะเป็นมะเร็ง

PanTum Detect เป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น รวมไปถึงการตรวจติดตามการเติบโตของเซลล์เนื้องอกที่ตรวจพบ โดยที่ปกติการเจริญเติบโตของเนื้องอกนั้นมักใช้ระยะเวลาหนึ่งในการเติบโตและลุกลามไปเป็นมะเร็ง ดังนั้นหากตรวจพบว่าเป็นได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ก็จะทำให้มีเวลามากพอที่จะดำเนินการรักษาได้ทัน

ตรวจคัดกรองมะเร็งด้วย PanTum Detect อย่างน้อยปีละครั้ง อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตได้มากขึ้น

ไม่ใช่มะเร็งที่เป็นปัญหา
แต่ยังรวมถึงเวลาที่ต้องเสียไป

PanTum Detect ช่วยให้การตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นเรื่องที่ง่าย สะดวกสบาย และได้ผลที่น่าเชื่อถือ

ผลการทดสอบ : แน่ชัด หรือ ไม่แน่ชัด ?

Pantum Detect สามารถตรวจพบเนื้องอกด้วยที่ความไว (sensitivity) 97.5%

และสามารถคัดกรองผู้ที่สุขภาพดีออกจากผู้ป่วยด้วยความจำเพาะที่ 99.53%
ข้อมูลนี้ได้ถูกยืนยันจากการศึกษาตัวอย่างเลือดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 654 คน ประกอบด้วยผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบ 80 คน และตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าตรวจพบเนื้องอกจำนวน 277คน และกลุ่มของผู้มีสุขภาพดี ซึ่งผลการทดสอบที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆที่ได้ทำการศึกษามาก่อนหน้านี้

ความไวในการตรวจ 97.5 % (sensitivity)

จากจำนวนผู้ป่วยที่มีเนื้องอก 100 คน จะถูกตรวจพบได้ 97 คน จากการตรวจเลือด  ซึ่งหมายความว่า แม้ว่าอัตราการตรวจพบจะสูงมากแต่ก็ไม่ได้แม่นยำ 100% ดังนั้นการตรวจคัดกรองประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะได้ทำการตรวจหา 3 % ที่ตรวจไม่พบในปีก่อนหน้านี้ได้ทันเวลาและเร็วพอที่จะสามารถทำการรักษาให้หายได้

ความจำเพาะในการตรวจ 99.53 %

โดยสถิติแล้ว 1 ในจำนวน 200 ของผู้รับการตรวจ 0.5 % อาจได้รับผลบวกปลอม  หมายความว่า อาจจะถูกตรวจพบว่ามีเนื้องอกแม้ว่าไม่มีเนื้องอกในร่างกายก็ตาม

ทำไมการตรวจด้วย Pantum Detect ไม่ให้ผลแม่นยำ 100 %

เนื้องอกมีการเติบโตอย่างช้าๆทีละน้อย โดยเริ่มจากเซลล์เนื้องอกเซลล์แรกไปจนกระทั่งมีการตรวจพบเนื้องอกใช้เวลาเกือบ 10 ปี  ความยากโดยทั่วไปของชุดตรวจคือการความสามารถในการคัดกรองมะเร็งให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และให้ผลบวกปลอมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เนื่องจากความหวั่นเกรงที่สังคมที่มีต่อโรคมะเร็งในปัจจุบันทำให้ผลบวกปลอมที่เกิดจากการตรวจเป็นสิ่งที่สร้างความหนักใจให้กับผู้ป่วย ดังนั้นในการตรวจคัดกรองด้วยวิธีนี้จึงถูกกำหนดให้มีค่าชี้วัดผลที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดผลบวกปลอมขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจด้วยวิธีการยังนี้มีโอกาสเกิดผลลบปลอมได้เกิดขึ้นได้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีขนาดก้อนเนื้องอกขนาดเล็กมากๆ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของวิธีการตรวจนี้ ก็คือ สามารถช่วยให้ตรวจพบเนื้องอกได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรมีการตรวจเพิ่มเติมร่วมกับวิธีการตรวจอื่นเมื่อมีการตรวจพบ

ข้อดีและข้อจำกัดของการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยวิธีนี้

ข้อจำกัด

 • วิธีนี้ไม่สามารถให้ผลแม่นยำหรือความน่าเชื่อถือได้ 100%
 • ผลลบจากการตรวจเพียงหนึ่งครั้งไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดเนื้องอกขึ้นในร่างกายของผู้รับการตรวจ (ควรทำการตรวจคัดกรองอย่างน้อยปีละครั้ง)
 • ผลบวกจากการตรวจเพียงหนึ่งครั้งไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นมะเร็งอันเป็นสาเหตุที่สร้างความหนักใจผู้รับการตรวจและครอบครับ (ควรทำการตรวจซ้ำเพิ่มเติม)

ประโยชน์

 • ผลบวกเพียงครั้งเดียวว่าพบมะเร็งในระยะต้นๆจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสจะสามารถรักษามะเร็งให้หายขาดได้
 • การตรวจคัดกรองประจำปีจะสามารถเพิ่มโอกาสที่จะพบเนื้องอกในระยะเริ่มแรกได้
 • การตรวจคัดกรองประจำปีสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาเนื่องจากการรักษาในระเริ่มแรกจะมีค่ารักษาที่ถูกกว่าและให้ประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงกว่า

.

PanTum Detect สามารถป้องการการเกิดมะเร็งได้หรือไม่?

เนื้องอก คือ กลุ่มเซลล์ที่มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโตที่ผิดปกติแต่ไม่แพร่กระจาย โดยเนื้องอกอาจเปลี่ยนไปเป็นเนื้องอกชนิดร้าย หรือ มะเร็ง ที่สามารถลุกลามไปยังเนื้อเยื่ออื่นๆในภายหลังได้  การได้รับการตรวจวินิจฉัยในตั้งแต่ระยะเริ่มแรกประกอบกับการรักษาที่เหมาะสม จึงสามารถช่วยป้องกันการพัฒนาไปสู่การเป็นมะเร็งได้

ยกตัวอย่างการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ที่ได้มีการตรวจหาติ่งเนื้อบริเวณลำไส้ โดยสามารถกำจัดติ่งเนื้อได้ทันทีที่มีการตรวจพบก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็ง

PanTum Detect ใช้ในการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการเกิดของมะเร็ง ทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติและทำการรักษาได้ทันเวลา

 • เพียงแค่การตรวจเลือดธรรมดา
 • ไม่จำกัดเชื้อชาติ
 • เพิ่มความเชื่อมั่นในการตรวจคัดกรองและช่วยในการเฝ้าระวังในการเกิดมะเร็ง