การตั้งค่าคุกกี้

โปรดเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากการเลือกของคุณโปรดดู ความช่วยเหลือ .

การเลือกของคุณได้รับการบันทึก!

ช่วย

ช่วย

หากต้องการดำเนินการต่อคุณต้องทำการเลือกคุกกี้ ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับตัวเลือกและความหมายที่แตกต่างกัน

  • อนุญาตคุกกี้ทั้งหมด:
    คุกกี้แต่ละตัวเช่น การติดตามและการวิเคราะห์คุกกี้
  • อนุญาตเฉพาะคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งเท่านั้น:
    คุกกี้เท่านั้นจากเว็บไซต์นี้
  • ไม่อนุญาตคุกกี้:
    ไม่มีการตั้งค่าคุกกี้เว้นแต่จะเป็นคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิค

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้ทุกเมื่อ: การแจ้งประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลับ


วันที่กระทำของผู้ใช้

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อหยุดการติดตาม Google Analytics .
เลือกไม่ใช้

เลือกไม่ใช้ Google Analytics สำเร็จ

การคุ้มครองข้อมูลของ Zyagnum AG

ตามหลักเกณฑ์ของ DSGVO

I. ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่รับผิดชอบภายใต้การควบคุมของ the Basic Data Protection Regulation และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติอื่นๆของรัฐสมาชิก รวมถึงกฎระเบียบด้านการป้องกัน ข้อมูลอื่นๆ:

Zyagnum AG
Reißstr 1
64319 Pfungstadt
Germany
โทรศัพท์: +49 (0) 6151 365 31 0
อีเมล: info@zyagnum.com
เว็บไซต์: www.zyagnum.com

II. ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูล:

Dr. Christian Holtermann
datarea GmbH
Meissner road 103
01445 Radebeul
Germany
โทรศัพท์: 0351 20 25 14 26
อีเมล: info@datarea.de
เว็บไซต์: www.datarea.de

III. กระบวนจัดการข้อมูลทั่วไป

1. ขอบเขตของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เราดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์รวมถึงในบทความและบริการของเรา โดยการจัดการข้อมูลนี้จะกระทำหลังจากได้รับการเซ็นยินยอมจากลูกค้า ข้อยกเว้นมีผลบังคับใช้ในกรณีที่ไม่สามารถขอรับความยินยอมตามเหตุผลที่ระบุไว้และการจัดการข้อมูลได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

2. กฎหมายพื้นฐานในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การได้รับความยินยอมของลูกค้าตามกฎหมายข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 (a)ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (DSGVO) ที่ใช้ยึดปฏิบัติทางกฎหมายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำสัญญาเสียก่อนตามข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 (b)DSGVO ยังใช้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานก่อนการทำสัญญาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายตาม ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 (c)DSGVO ถูกนำใช้เมื่อมีความจำเป็นในการจัดการของข้อมูลที่สนใจตาม ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 (d)DSGVO ใช้ในกรณีที่หากการจัดการข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่ผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพของข้อมูลไม่เกินขอบเขตที่ได้กล่าวมา ก่อนตามข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 (f)DSGVO ทำหน้าที่เป็น กฎหมายพื้นฐานสำหรับการจัดการข้อมูล

3. การลบและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบหรือถูกปิดกั้นโดยทันทีที่วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง นอกจากนี้ข้อมูลอาจถูกเก็บไว้หากได้รับการตัดสินใจโดยกฎหมายยุโรปหรือประเทศในกฎระเบียบของสหภาพยุโรปกฎหมายหรือบทบัญญัติอื่นๆ ข้อมูลจะถูกบล็อกหรือลบออกเมื่อครบระยะเวลาเก็บรักษาตามที่กำหนดตาม มาตรฐานที่กล่าวมา เว้นเสียแต่มีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสรุปหรือให้บรรลุผลตามสัญญา

IV ข้อกำหนดเว็บไซต์และการสร้างแฟ้มบันทึก
1. คำอธิบายและขอบเขตของการจัดการข้อมูล
ทุกครั้งที่มีคนเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบจะรวบรวมข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์จากผู้เรียกใช้โดยอัตโนมัติ
โดยข้อมูลต่อไปนี้จะถูกเก็บรวบรวม:

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเบราว์เซอร์และเวอร์ชันที่ใช้
(2) ระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
(3) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้
(4) ที่อยู่ IP ของผู้ใช้
(5) วันที่และเวลาที่เข้าใช้
(6) เว็บไซต์ที่ระบบของผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
(7) เว็บไซต์เข้าถึงโดยระบบของผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
(8) ชื่อและ URL ของไฟล์ที่ได้รับ
(9) การแจ้งเตือนว่าคำขอประสบความสำเร็จหรือไม่

ข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มบันทึกของระบบของเรา ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดเก็บร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้ใช้

2. กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูล
กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูลและไฟล์บันทึกข้อมูลชั่วคราวคือ DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ f

3. วัตถุประสงค์ของการจัดการข้อมูล
การจัดเก็บที่อยู่ IP ชั่วคราวโดยระบบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถนำส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลนี้ที่อยู่ IP ของผู้ใช้จะต้องเก็บไว้ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มบันทึกเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ทำงานได้ดี นอกจากนี้ข้อมูลยังเป็นประโยชน์ในการ เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพื่อความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินข้อมูลเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการตลาดไม่ได้รวมอยู่ในที่นี้

การรักษาผลประโยชน์ยึดตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ f

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลจะถูกลบออกทันทีที่ไม่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการจัดการเว็บไซต์จะทำการลบเมื่อการใช้งานได้สิ้นสุดลง

ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในไฟล์บันทึกภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับจากการใช้งานครั้งล่าสุด สามารถจัดเก็บเพิ่มเติมได้ ในกรณีนี้ที่อยู่ IP ของผู้ใช้จะถูกลบหรือแยกออก เพื่อไม่ให้การมอบหมายงานของลูกค้าที่ไปเยือนอีกต่อไป

5. ความขัดแย้งและการกำจัดข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลสำหรับเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลในล็อกไฟล์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ ดังนั้นจึงไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการคัดค้านในส่วนของผู้ใช้

V. การใช้คุกกี้
a) คำอธิบายและขอบเขตของการจัดการข้อมูล
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ หรือโดยเบราเซอร์อินเทอร์เน็ต บนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หากผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์คุกกี้อาจจัดเก็บไว้ในระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ คุกกี้ช่วยให้สามารถระบุเอกลักษณ์ของเบราเซอร์ได้เมื่อเว็บไซต์ถูกเรียกขึ้นมาอีกครั้ง เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น องค์ประกอบบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา กำหนดให้เบราว์เซอร์ยังสามารถระบุตัวตนได้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไปแล้วก็ตาม

ข้อมูลต่อไปนี้ถูกจัดเก็บและส่งผ่านในคุกกี้:
(1) การตั้งค่าภาษา
(2) หน้าเว็บที่เข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์นี้ (URL)
(3) การเริ่มเข้าถึงเว็บไซต์

b) กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูล
กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูลโดยใช้คุ้กกี้คือ DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ f

c) วัตถุประสงค์ของการจัดการข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคคือเพื่อลดความซับซ้อนในการใช้เว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ ฟังก์ชันบางอย่างในเว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้งานได้โดยปราศจากการใช้คุกกี้ ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการจดจำเบราว์เซอร์แม้หลังจากเปลี่ยนหน้า

เราต้องการคุกกี้สำหรับแอปพลิเคชันต่อไปนี้:
(1) การลงทะเบียนการเข้าถึงเว็บไซต์
(2) การตั้งค่าภาษา
(3) จดจำข้อความค้นหา
(4) หน้าเว็บที่เข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์นี้ (URL)
ข้อมูลผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคจะไม่ถูกนำมาเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ การรักษาผลประโยชน์ยึดตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ f

d) เกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลหรือความเป็นไปได้ที่จะมีการกำจัดทิ้ง
คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถยกเลิกหรือจำกัดการส่งข้อมูลไปยังคุกกี้ โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ของคุณ สามารถลบคุกกี้ที่บันทึกไว้แล้วได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้หากคุกกี้ถูกปิดใช้งานสำหรับเว็บไซต์ คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ได้อีกต่อไป

VI จดหมายแจ้งข่าว
1. คำอธิบายและขอบเขตของการจัดการข้อมูล
คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวได้ฟรีจากเว็บไซต์ของเรา เมื่อลงทะเบียนรับจดหมายข่าวข้อมูลจะถูกส่งถึงเรา

ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกรวบรวมเมื่อลงทะเบียน:
(1) ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อ
(2) วันที่ลงทะเบียน
(3) ชื่อและนามสกุล
(4) หัวข้อหรือคำทักทาย
(5) บริษัท

ในขั้นตอนการลงทะเบียน ความยินยอมจากคุณจะมีผลในการจัดการข้อมูลและมีผลต่อการคุ้มครองข้อมูลนี้

ในการเชื่อมต่อกับการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดส่งจดหมายแจ้งข่าวจะไม่มีข้อมูลใดถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม ข้อมูลจะถูกนำมาใช้เพื่อส่งจดหมายแจ้งข่าวเท่านั้น

2. กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูล
กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูลหลังจากการลงทะเบียนจดหมายแจ้งข่าวคือ DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ a

3. วัตถุประสงค์ของการจัดการข้อมูล
การเก็บรวบรวมที่อยู่อีเมลของผู้ใช้บริการเพื่อส่งจดหมายแจ้งข่าว

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อป้องกันการใช้บริการในทางที่ผิดหรือนำอีเมลไปใช้

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลจะถูกลบออกทันทีที่ไม่จำเป็นหลังบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลไว้ ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ตราบเท่าที่ยังมีการรับจดหมายแจ้งข่าวอยู่

5. ความขัดแย้งและการกำจัดข้อมูล
การรับจดหมายแจ้งข่าวสามารถยกเลิกได้โดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา โดยจะมีลิงก์แจ้งในจดหมายข่าวทุกฉบับ
นอกจากนี้ยังสามารถเพิกถอนการยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนอีกด้วย

VII แบบฟอร์มติดต่อและอีเมล
1. คำอธิบายและขอบเขตของการจัดการข้อมูล
มีแบบฟอร์มในการติดต่อในเว็บไซต์ของเราซึ่งสามารถใช้สำหรับการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเมื่อผู้ใช้ได้ป้อนข้อมูลลงไป ข้อมูลนั้นจะถูกส่งถึงเราและจัดเก็บไว้

ระบบจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้เมื่อมีการส่งข้อความ:
(1) ที่อยู่ IP ของผู้ใช้
(2) วันที่ลงทะเบียน
(3) หัวข้อและคำทักทาย
(4) ชื่อและนามสกุล
(5) อีเมล
(6) เบอร์โทรศัพท์
(7) บริษัท
(8) สาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยา, งานวิจัย, ห้องปฏิบัติ, การผู้ป่วย และอื่นๆ)
(9) เรื่องและข้อความถึงเรา

ความยินยอมของคุณจะได้รับสำหรับการประมวลผลข้อมูลภายในขอบเขตของกระบวนการส่งและการอ้างถึงการประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้
หรือคุณสามารถติดต่อเราผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ส่งทางอีเมลจะถูกจัดเก็บ
โดยข้อมูลจะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการสนทนาเท่านั้น

2. กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูล
กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูลคือ DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ a เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูลที่ส่งระหว่างการส่งอีเมลคือ DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ f หากผู้ติดต่อทางอีเมลมีเป้าหมายที่จะทำสัญญาข้อตกลงเพิ่มเติม กฎหมายที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลคือ DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ b

3. วัตถุประสงค์ของการจัดการข้อมูล
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลช่วยในการติดต่อเท่านั้น การติดต่อทางอีเมลก็ถือว่าจำเป็นที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายในการจัดการข้อมูล
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ในระหว่างขั้นตอนการส่งจะป้องกันไม่ให้มีการส่งแบบฟอร์มติดต่อในทางที่ผิดและช่วยในการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูลจะถูกลบออกทันทีที่ไม่จำเป็นหลังบรรลุวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลไว้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลจากการป้อนข้อมูลลงในแบบฟอร์มติดต่อและข้อมูลจากการส่งทางอีเมล ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจบการสนทนากับผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่เก็บรวบรวมในระหว่างกระบวนการส่งจะถูกลบออกภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวัน

5. ความขัดแย้งและการกำจัดข้อมูล
ผู้ใช้สามารถเพิกถอนความยินยอมให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หรือหากผู้ใช้ติดต่อเราทางอีเมล ก็สามารถยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาเช่นกัน ในกรณีเช่นนี้การติดต่อก็จะไม่สามารถดำเนินการต่อได้

สามารถส่งคำร้องและขอยกเลิกได้ที่:

Zyagnum AG
Reißstr 1 | 64319 Pfungstadt Germany
โทรศัพท์: +49 (0) 6151 365 31 0
โทรสาร: +49 (0) 6151 365 31 10
อีเมล: info@zyagnum.com

สามารถส่งมาทางจดหมายหรือทางอีเมล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บไว้ในระหว่างการติดต่อเราจะถูกลบในกรณีนี้

VIII การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
1. Google Analytics

a) ขอบเขตของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บจาก Google (Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics ใช้คุกกี้ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณและสามารถวิเคราะห์การใช้งานได้ นี่คือคุกกี้จาก Google เองและเรียกว่าคุกกี้ของบุคคลที่สาม ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้มักจะถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกาและเก็บไว้ที่นั่น โดยใช้รหัส “gat._anonymizeIp ();” สำหรับการประมวลผลที่สอดคล้องกับการปกป้องข้อมูลเพื่อรับประกันการเก็บรวบรวมที่อยู่ IP ที่ไม่ระบุตัวตน (การปกปิด IP)

b) กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูล
กฎหมายสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้ Google Analytics คือ DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ f เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ตาม DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ a

c) วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล
เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ในการช่วยวิเคราะห์การใช้งาน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ช่วยให้เราวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้ของเรา โดยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ในแต่ละส่วนประกอบของเว็บไซต์จากการประเมินข้อมูลที่ได้รับ ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเราอย่างต่อเนื่อง การรักษาผลประโยชน์ยึดตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ f การระบุที่อยู่ IP จะช่วยให้ผู้ใช้สนใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนอย่างเพียงพอ

d) ระยะเวลาในการจัดเก็บ
ตามกฎแล้วข้อมูลที่รวบรวมจะถูกลบออกทันทีที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป ข้อมูลจะถูกลบโดยเร็วที่สุดหลังจากหมดอายุของระยะเวลาเก็บรักษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยตามกฎเหล่านี้จะอยู่ระหว่าง 3 ถึง 10 ปี

e) ความขัดแย้งและการกำจัดข้อมูล
คุณสามารถยกเลิกการรวบรวมข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยมีผลต่อการใช้งานในอนาคตด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้งส่วนเสริมเบราว์เซอร์เพื่อปิดใช้งาน Google Analytics ภายใต้ลิงก์ต่อไปนี้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th .

2. ปลั๊กอินและเครื่องมือ

a) แบบอักษรของ Google Web
เว็ปไซต์นี้ใช้รูปแบบอักษรตามแบบของ Google เบราเซอร์ของคุณจะโหลดแบบอักษรเว็บที่จำเป็น ลงในแคชของเบราเซอร์ เพื่อแสดงข้อความและแบบอักษรอย่างถูกต้อง

ในการดำเนินการนี้เบราว์เซอร์ที่คุณใช้ต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google ข้อมูลนี้ทำให้ Google รู้ว่าเว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ผ่านทางที่อยู่ IP ของคุณ การใช้ Google Web Fonts อยู่ในความสนใจที่จะนำเสนอบริการออนไลน์ของเราอย่างสม่ำเสมอ โดยการรักษาผลประโยชน์จะยึดตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ f การระบุที่อยู่ IP

หากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับแบบอักษร ระบบจะใช้แบบอักษรเริ่มต้นจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Web Fonts สามารถดูได้ที่ https://developers.google.com/fonts/faq และในนโยบายส่วนบุคคลของ Google: https://www.google.com/policies/privacy/

b) LinkedIn
เว็บไซต์ของเราใช้ฟังก์ชันของเครือข่าย LinkedIn ผู้ให้บริการคือ LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ทุกครั้งที่คุณเข้าเยี่ยมชมหน้าใดหน้าหนึ่งของเราที่เกี่ยวข้องกับ LinkedIn จะเริ่มมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ LinkedIn โดย LinkedIn ได้รับแจ้งว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วยที่อยู่ IP ของคุณ หากคุณคลิกที่ปุ่ม “Recommend” ของ LinkedIn และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี LinkedIn ของคุณ LinkedIn จะสามารถเชื่อมโยงการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณกับบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ เราขอชี้แจงว่าในฐานะผู้ให้บริการหน้าเว็บ เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่ส่งและการใช้งานโดย LinkedIn สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LinkedIn ที่: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

IX.สิทธิของเจ้าของข้อมูล
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้กฎหมาย DSGVO และคุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้กับผู้ที่รับผิดชอบ:

1. สิทธิในข้อมูล
คุณสามารถขอให้บุคคลที่รับผิดชอบยืนยันว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการดำเนินการโดยเราหรือไม่
หากการประมวลผลดังกล่าวเกิดขึ้นคุณสามารถขอข้อมูลต่อไปนี้จากบุคคลที่รับผิดชอบ:

(1) วัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
(2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังดำเนินการ
(3) ผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่ข้อมูลส่วนบุคคลเคยหรือยังคงถูกเปิดเผยอยู่
(4) ระยะเวลาที่วางแผนไว้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือเกณฑ์การพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษา ในกรณีที่ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้
(5) สิทธิในการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ สิทธิในการจำกัด การประมวลผลโดยผู้ควบคุม หรือสิทธิคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว
(6) สิทธิในการอุทธรณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล
(7) ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดของข้อมูล ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้มาจากเจ้าตัว
(8) การตัดสินใจโดยอัตโนมัติรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 22 ย่อหน้าที่ 1 และ 4 ข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับตรรกะที่เกี่ยวข้องและขอบเขตและผลกระทบของการจัดการข้อมูลดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณถูกโอนไปยังประเทศที่สามหรือองค์กรระหว่างประเทศหรือไม่ คุณอาจขอทราบถึงการรับประกันที่เหมาะสมตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 46 เกี่ยวกับการโอนถ่ายข้อมูล

2. สิทธิในการแก้ไข
คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขและ/หรือยกเลิกถ้าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ผู้รับผิดชอบต้องทำการแก้ไขโดยทันที

3. สิทธิในการจำกัดการจัดการข้อมูล
ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้คุณอาจขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ:

(1)หากคุณคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณในช่วงเวลาที่ผู้ควบคุมข้อมูลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลได้
(2)การประมวลผลนั้นผิดผิดกฎหมายและคุณปฏิเสธที่จะลบข้อมูลส่วนนั้นและขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทน
(3) ตัวควบคุมข้อมูลไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป แต่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่ออ้างสิทธิ์หรือใช้สิทธิตามกฎหมายหรือ
(4) ถ้าคุณได้ยื่นคัดค้านการดำเนินการตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 21 ย่อหน้าที่ 1 และยังไม่ได้ระบุว่าเหตุผลที่ถูกต้องของบุคคลที่รับผิดชอบเกินกว่าเหตุผลของคุณหรือไม่

หากการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณถูกจำกัด ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกประมวลผลได้นอกเหนือจากที่จัดเก็บไว้ด้วยความยินยอมของคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตน, การปกป้องสิทธิหรือการปกป้องสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายอื่นหรือ ผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญของสหภาพหรือรัฐสมาชิก
หากข้อจำกัดในการจัดการข้อมูลถูกจำกัด ตามเงื่อนไขข้างต้นคุณจะได้รับแจ้งจากบุคคลที่รับผิดชอบก่อนที่ข้อ จำกัดจะถูกยกเลิก

4. สิทธิในการยกเลิก
a) หน้าที่ในการลบ
คุณอาจขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยทันทีและผู้ควบคุมจำเป็นต้องลบข้อมูลนี้โดยทันทีหากมีสาเหตุใดๆ ต่อไปนี้:

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไม่จำเป็นต้องเก็บหรือประมวลผลอย่างอื่น
(2) คุณเพิกถอนความยินยอมของคุณซึ่งการประมวลผลเป็นไปตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ a หรือข้อที่ 9 ย่อหน้าที่ 2 ข้อ a และไม่มีกฎหมายอื่นๆสำหรับการจัดการข้อมูล
(3) คุณยื่นคัดค้านการดำเนินการตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 21 ย่อหน้าที่ 1 และไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องในการจัดการข้อมูลหรือคุณยื่นคัดค้านการประมวลผลตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 21 ย่อหน้าที่ 2
(4) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้รับการดำเนินการโดยผิดกฎหมาย
(5)การลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายของสหภาพหรือกฎหมายของประเทศสมาชิกที่ผู้ควบคุมข้อมูลต้องปฏิบัติตาม
(6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้รับการรวบรวมเกี่ยวกับบริการสังคมข้อมูลที่นำเสนอตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 8 ย่อหน้าที่ 1

b) ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
ถ้าตัวควบคุมข้อมูลได้ทำข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณออกสู่สาธารณะจะต้องลบทำการข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 17 ย่อหน้าที่ 1 โดยจะใช้มาตรการที่เหมาะสมรวมถึงมาตรการด้านเทคนิค ในการพิจารณาเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อแจ้งให้ผู้ประมวลผลที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลให้ลบลิงก์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสำเนาหรือการทำซ้ำข้อมูลส่วนบุคคลนี้

c) ข้อยกเว้น
สิทธิ์ในการยกเลิกไม่มีอยู่ตราบเท่าที่การจัดการข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็น

(1)เสรีภาพในการแสดงออกและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
(2)สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการภายใต้กฎหมายของสหภาพหรือของรัฐสมาชิกซึ่งผู้ควบคุมควบคุมอยู่ภายใต้ข้อบังคับ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะหรือภายใต้การใช้อำนาจของตัวควบคุม
(3)เพื่อประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุขตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 9 ย่อหน้าที่ 2 ข้อ h และข้อ 9 ย่อหน้าที่ 3
(4)เพื่อประโยชน์สาธารณะด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติตามกฎหมาย DSGVO ข้อ 89 ข้อ 1 ตราบเท่าที่กฎหมายอ้างถึงภายใต้ข้อ a มีแนวโน้มที่จะทำให้เป็นไปไม่ได้หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวหรือ
(5) อ้างสิทธิ์หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย

5. สิทธิในการรับข้อมูล
หากคุณใช้สิทธิในการแก้ไข ลบ หรือจำกัดข้อมูล คุณจะต้องแจ้งให้ผู้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณถึงการแก้ไข ลบข้อมูล หรือการจำกัดนี้ เว้นแต่เป็นไปไม่ได้หรือเกี่ยวข้องกับความพยายามที่ไม่เหมาะสม
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับดังกล่าว

6. สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล
คุณมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณให้ไว้กับผู้ที่รับผิดชอบในรูปแบบทั่วไปและในแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ นอกจากนี้คุณมีสิทธิที่จะส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังบุคคลอื่นที่รับผิดชอบ โดยไม่มีการขัดขวางโดยบุคคลที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุว่า

(1) การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับความยินยอมตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1
หรือข้อที่ 9 ย่อหน้าที่ 2 หรือตามสัญญาข้อที่ 6 ย่อหน้าที่ 1 ข้อ b และ
(2) การจัดการข้อมูลดำเนินการโดยวิธีการอัตโนมัติ

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงจากตัวควบคุมข้อมูลหนึ่งไปยังอีกที่ตราบเท่าที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค โดยสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นจะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้
สิทธิในการโอนสิทธิ์จะไม่สามารถใช้บังคับกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือในการใช้อำนาจหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ได้รับจากผู้ควบคุม

7. สิทธิในการคัดค้าน
คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านเมื่อใดก็ได้เนื่องจากเหตุผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เฉพาะของคุณในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภายใต้กฎหมาย DSBER ข้อที่ 6(1)e หรือ f
นอกจากนี้ยังใช้กับการจัดทำโปรไฟล์ตามบทบัญญัติเหล่านี้
การควบคุมข้อมูลจะไม่สามารถทำการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณอีกต่อไปเว้นเสียแต่ว่าจะมีเหตุผลที่น่าสนใจที่คุ้มค่าสำหรับการป้องกันสำหรับการจัดการข้อมูลซึ่งเกินกว่าสิทธิและเสรีภาพของคุณ หรือการจัดการข้อมูลสมควรที่จะทำเพื่อปกป้องตามข้อเรียกร้องทางกฎหมาย
หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงคุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาดังกล่าวได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางตรง
หากคุณคัดค้านการจัดการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณจะไม่ถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้อีกต่อไป
คุณมีสิทธิในการคัดค้านในการใช้ Information Society services โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคำนึงถึง Directive 2002/58 / EC

8. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการปกป้องข้อมูล
คุณมีสิทธิ์เพิกถอนการคุ้มครองข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนความยินยอมจะไม่มีผลถูกต้องทางกฎหมายจนกว่าการเพิกถอนจะสิ้นสุด

9. การตัดสินใจโดยอัตโนมัติในแต่ละกรณีรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์
คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจโดยอิงจากการจัดการข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ซึ่งมีผลทางกฎหมายหรือทำให้ส่งผลทางลบกับคุณ
โดยไม่สามารถใช้บังคับได้ในกรณีนี้

(1)จำเป็นที่ต้องทำการตกลงหรือเป็นการทำสัญญาระหว่างคุณและผู้ที่รับผิดชอบ
(2)กฎหมายของสหภาพหรือของรัฐสมาชิกซึ่งบุคคลที่รับผิดชอบเป็นผู้รับผิดชอบและกฎหมายนั้นมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์อันชอบธรรมของท่าน หรือ
(3)ตามความยินยอมของคุณ

อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเหล่านี้อาจไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย DSGVO ข้อที่ 9 ย่อหน้าที่ 1 เว้นแต่กฎหมายข้อที่ 9 ย่อหน้าที่ 2 ข้อ a หรือ g ถูกนำมาใช้และมีการใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพและความชอบธรรมของคุณ
ในกรณีที่อ้างถึงในข้อ (1) และ (3) บุคคลที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์อันชอบธรรมรวมถึงสิทธิในการได้รับการแทรกแซงของบุคคลโดยบุคคลที่รับผิดชอบ

10. สิทธิในการอุทธรณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล
คุณมีสิทธิอุทธรณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสมาชิกที่คุณอาศัยอยู่ ทำงาน หรือสงสัยว่ามีการละเมิด หากคุณเชื่อว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นสิ่งที่ขัดต่อ DSGVO

หน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับการร้องเรียนจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงสถานะและผลของการร้องเรียนซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะได้รับการชดใช้ตามกฎหมาย DSGVO ตามมาตรา 78

หน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบเราคือ:

ผู้ดูแลการป้องกันข้อมูลแห่งรัฐเฮสส์
Dr. Michael Ronellenfitsch
โทร +49 (0) 611 / 1408-0
โทรสาร: +49 (0) 611 1408-900 หรือ oder -901
อีเมล: poststelle@datenschutz.hessen.de